Young Black Jack ตอนที่ 1-12/12 ซับไทย จบ

Young_Black_Jack

เรื่องตอนวัยหนุ่มของ Black Jack สมัยที่ยังเป็นนักศึกษาแพทย์ 1960s

Young Black Jack ตอนที่ 1 / สำรอง
Young Black Jack ตอนที่ 2 / สำรอง
Young Black Jack ตอนที่ 3 / สำรอง
Young Black Jack ตอนที่ 4 / สำรอง
Young Black Jack ตอนที่ 5 / สำรอง
Young Black Jack ตอนที่ 6 / สำรอง
Young Black Jack ตอนที่ 7 / สำรอง
Young Black Jack ตอนที่ 8 / สำรอง
Young Black Jack ตอนที่ 9 / สำรอง
Young Black Jack ตอนที่ 10 / สำรอง
Young Black Jack ตอนที่ 11 / สำรอง
Young Black Jack ตอนที่ 12 END / สำรอง