Warau Salesman New ตอนที่ 1-12/12 ซับไทย จบ


Moguro Fukuzou นักขายสินค้า ที่สามารถหาสิ่งที่ลูกค้าปรารถนาได้อย่างน่าพึงพอใจโดยแลกเปลี่ยนกับเงื่อนไขที่เขากำหนด แต่ถ้ามีลูกค้าเบี้ยว ทรยศเขา ตัวเขาจะทำลายชีวิตความเป็นอยู่ของลูกค้าผู้นั้น

Tags : Warau Salesman New ภาค 1 2 3 4 5 ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ภาค ซับไทย จบ

Warau Salesman New ตอนที่ 1 / สำรอง / สำรอง2
Warau Salesman New ตอนที่ 2 / สำรอง / สำรอง2
Warau Salesman New ตอนที่ 3 / สำรอง / สำรอง2
Warau Salesman New ตอนที่ 4 / สำรอง / สำรอง2
Warau Salesman New ตอนที่ 5 / สำรอง / สำรอง2
Warau Salesman New ตอนที่ 6 / สำรอง / สำรอง2
Warau Salesman New ตอนที่ 7 / สำรอง / สำรอง2
Warau Salesman New ตอนที่ 8 / สำรอง / สำรอง2
Warau Salesman New ตอนที่ 9 / สำรอง / สำรอง2
Warau Salesman New ตอนที่ 10 / สำรอง / สำรอง2
Warau Salesman New ตอนที่ 11 / สำรอง / สำรอง2
Warau Salesman New ตอนที่ 12 END / สำรอง / สำรอง2