Ushio to Tora (TV) 2nd Season ตอนที่ 1-13/13 (27-39/39) ซับไทย จบ

78567l

เนื้อเรื่องย่อภาคแรก อุชิโอะเคยคิดว่าเรื่องที่พ่อเล่าเรื่องหอกอสูรในตำนานภายในวัดเป็นเพียงเรื่องเหลวไหล แต่เพื่อช่วยตระกูลจากปีศาจ ทำให้เขาต้องเรียกโทระออกมาจากหอก


Ushio to Tora (TV) 2nd Season ตอนที่ 1 (27) / สำรองสำรอง2
Ushio to Tora (TV) 2nd Season ตอนที่ 2 (28) / สำรอง / สำรอง2
Ushio to Tora (TV) 2nd Season ตอนที่ 3 (29) / สำรอง / สำรอง2
Ushio to Tora (TV) 2nd Season ตอนที่ 4 (30) / สำรอง / สำรอง2
Ushio to Tora (TV) 2nd Season ตอนที่ 5 (31) / สำรอง / สำรอง2
Ushio to Tora (TV) 2nd Season ตอนที่ 6 (32) / สำรอง / สำรอง2
Ushio to Tora (TV) 2nd Season ตอนที่ 7 (33) / สำรอง / สำรอง2
Ushio to Tora (TV) 2nd Season ตอนที่ 8 (34) / สำรอง / สำรอง2
Ushio to Tora (TV) 2nd Season ตอนที่ 9 (35) / สำรอง / สำรอง2
Ushio to Tora (TV) 2nd Season ตอนที่ 10 (36) / สำรอง / สำรอง2
Ushio to Tora (TV) 2nd Season ตอนที่ 11 (37) / สำรอง / สำรอง2
Ushio to Tora (TV) 2nd Season ตอนที่ 12 (38) /สำรอง / สำรอง2
Ushio to Tora (TV) 2nd Season ตอนที่ 13 (39) END / สำรอง / สำรอง2