Ushio to Tora (TV) 2015 ตอนที่ 1-26/26 ซับไทย จบ

74945l

อุชิโอะเคยคิดว่าเรื่องที่พ่อเล่าเรื่องหอกอสูรในตำนานภายในวัดเป็นเพียงเรื่องเหลวไหล แต่เพื่อช่วยตระกูลจากปีศาจ ทำให้เขาต้องเรียกโทระออกมาจากหอก

Ushio to Tora (TV) 2015 ตอนที่ 1 / สำรอง
Ushio to Tora (TV) 2015 ตอนที่ 2 / สำรอง
Ushio to Tora (TV) 2015 ตอนที่ 3 / สำรอง
Ushio to Tora (TV) 2015 ตอนที่ 4 / สำรอง
Ushio to Tora (TV) 2015 ตอนที่ 5 / สำรอง
Ushio to Tora (TV) 2015 ตอนที่ 6 / สำรอง
Ushio to Tora (TV) 2015 ตอนที่ 7 / สำรอง
Ushio to Tora (TV) 2015 ตอนที่ 8 / สำรอง
Ushio to Tora (TV) 2015 ตอนที่ 9 / สำรอง
Ushio to Tora (TV) 2015 ตอนที่ 10 / สำรอง
Ushio to Tora (TV) 2015 ตอนที่ 11 / สำรอง
Ushio to Tora (TV) 2015 ตอนที่ 12 / สำรอง
Ushio to Tora (TV) 2015 ตอนที่ 13 / สำรอง
Ushio to Tora (TV) 2015 ตอนที่ 14 / สำรอง
Ushio to Tora (TV) 2015 ตอนที่ 15 / สำรอง
Ushio to Tora (TV) 2015 ตอนที่ 16 / สำรอง
Ushio to Tora (TV) 2015 ตอนที่ 17 / สำรอง
Ushio to Tora (TV) 2015 ตอนที่ 18 / สำรอง
Ushio to Tora (TV) 2015 ตอนที่ 19 / สำรอง
Ushio to Tora (TV) 2015 ตอนที่ 20 / สำรอง
Ushio to Tora (TV) 2015 ตอนที่ 21 / สำรอง
Ushio to Tora (TV) 2015 ตอนที่ 22 / สำรอง
Ushio to Tora (TV) 2015 ตอนที่ 23 / สำรอง
Ushio to Tora (TV) 2015 ตอนที่ 24 / สำรอง
Ushio to Tora (TV) 2015 ตอนที่ 25 / สำรอง
Ushio to Tora (TV) 2015 ตอนที่ 26 END / สำรอง