Tokyo Ghoul:re ตอนที่ 1-12/12 ซับไทย จบ

Tokyo Ghoul:re
Tokyo Ghoul:re เรื่องเรื่องเกิดขึ้นในช่วง สองปีหลังพวกเจ้าหน้าที่ CCG บุกเข้าโจมตีร้าน อันเทย์คุ ยังคงมีการก่อการร้ายจากพวกอาโอกิริอย่างต่อเนื่อง มีการก่อตั้งหน่วยพิเศษผู้ใช้ควิงซ์ (Quinx) เพื่อรับมือพวกกูล นำทีมโดย ซาซากิ ไฮเซะ ครึ่งมนุษย์และกูล ที่ถูกฝึกโดย อาริมะ คิโชว

Tags : Tokyo Ghoul:re ภาค 1 2 3 4 5 ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ภาค ซับไทย จบ

ภาคอื่นๆ
Tokyo Ghoul [ภาคหนึ่ง]
Tokyo Ghoul √A 2nd Season [ภาคสอง]
Tokyo Ghoul:re [ภาคสาม]
Tokyo Ghoul:re 2nd Season [ภาคสี่]

Tokyo Ghoul:re ตอนที่ 1 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Tokyo Ghoul:re ตอนที่ 2 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Tokyo Ghoul:re ตอนที่ 3 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Tokyo Ghoul:re ตอนที่ 4 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Tokyo Ghoul:re ตอนที่ 5 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Tokyo Ghoul:re ตอนที่ 6 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Tokyo Ghoul:re ตอนที่ 7 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Tokyo Ghoul:re ตอนที่ 8 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Tokyo Ghoul:re ตอนที่ 9 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Tokyo Ghoul:re ตอนที่ 10 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Tokyo Ghoul:re ตอนที่ 11 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Tokyo Ghoul:re ตอนที่ 12 END / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3