Tokyo Ghoul:re 2nd Season ตอนที่ 1-12/12 ซับไทย


Tokyo Ghoul:re 2nd Season เรื่องเรื่อง(ภาคแรกของภาค Re)เกิดขึ้นในช่วง สองปีหลังพวกเจ้าหน้าที่ CCG บุกเข้าโจมตีร้าน อันเทย์คุ ยังคงมีการก่อการร้ายจากพวกอาโอกิริอย่างต่อเนื่อง มีการก่อตั้งหน่วยพิเศษผู้ใช้ควิงซ์ (Quinx) เพื่อรับมือพวกกูล นำทีมโดย ซาซากิ ไฮเซะ ครึ่งมนุษย์และกูล ที่ถูกฝึกโดย อาริมะ คิโชว

Tags : Tokyo Ghoul:re 2nd Season 1 2 3 4 5 ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ภาค ซับไทย จบ

ภาคอื่นๆ
Tokyo Ghoul [ภาคหนึ่ง]
Tokyo Ghoul √A 2nd Season [ภาคสอง]
Tokyo Ghoul:re [ภาคสาม]
Tokyo Ghoul:re 2nd Season [ภาคสี่]

Tokyo Ghoul:re 2nd Season ตอนที่ 1 (13) / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Tokyo Ghoul:re 2nd Season ตอนที่ 2 (14) / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Tokyo Ghoul:re 2nd Season ตอนที่ 3 (15) / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Tokyo Ghoul:re 2nd Season ตอนที่ 4 (16) / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Tokyo Ghoul:re 2nd Season ตอนที่ 5 (17) / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Tokyo Ghoul:re 2nd Season ตอนที่ 6 (18) / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Tokyo Ghoul:re 2nd Season ตอนที่ 7 (19) / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Tokyo Ghoul:re 2nd Season ตอนที่ 8 (20) / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Tokyo Ghoul:re 2nd Season ตอนที่ 9 (21) / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Tokyo Ghoul:re 2nd Season ตอนที่ 10 (22) / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Tokyo Ghoul:re 2nd Season ตอนที่ 11 (23) / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Tokyo Ghoul:re 2nd Season ตอนที่ 12 (24) จบ / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3

จบแล้ว