Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai ตอนที่ 1-12/12 ซับไทย จบ

Antimagic-Academy

หน่วยทดลองที่ 35 ในโรงเรียนต่อต้านจอมเวทที่มีหน้าที่แก้ปัญหาจากเรื่องเวทมนตร์ ถึงมีฝีมือแต่ก็เป็นหน่วยที่รวมพวกมีปัญหาเอาไว้ด้วยกันเช่นกัน

Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai ตอนที่ 1 / สำรอง
Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai ตอนที่ 2 / สำรอง
Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai ตอนที่ 3 / สำรอง
Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai ตอนที่ 4 / สำรอง
Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai ตอนที่ 5 / สำรอง
Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai ตอนที่ 6 / สำรอง
Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai ตอนที่ 7 / สำรอง
Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai ตอนที่ 8 / สำรอง
Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai ตอนที่ 9 / สำรอง
Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai ตอนที่ 10 / สำรอง
Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai ตอนที่ 11 / สำรอง
Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai ตอนที่ 12 END / สำรอง