Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 1-24/24 OVA ซับไทย จบ

56163l
Akatsuki Kojou เด็กหนุ่มที่เคยคิดว่าแวมไพร์มีแต่ในตำนาน แต่กลับต้องมากลายเป็นผู้สืบทอดแวมไพร์สายเลือดบริสุทธิ์ที่แข็งแกร่งที่สุด รุ่นที่ 4 ของ Primogenitor ระหว่างที่พยายามใช้ชีวิตเหมือนคนปกติกับเพื่อนที่เป็นมนุษย์ธรรมดา เขาโดนสะกดรอยตามโดยเด็กสาวในชุดนักเรียน Hirameki Yukina ที่ต้องการล่าพวกแวมไพร์ที่ชั่วร้าย

Tags : Strike the Blood ภาค 1 2 3 4 5 ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ภาค ซับไทย จบ

ภาคอื่นๆ
Strike the Blood [ภาคหนึ่ง]
Strike the Blood II [ภาคสอง OVA]
Strike the Blood III [ภาคสาม OVA]

Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 1 / สำรอง
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 2 / สำรอง
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 3 / สำรอง
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 4 / สำรอง
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 5 / สำรอง
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 6 / สำรอง
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 7 / สำรอง
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 8 / สำรอง
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 9 / สำรอง
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 10 / สำรอง
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 11 / สำรอง
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 12 / สำรอง
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 13 / สำรอง
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 14 / สำรอง
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 15 / สำรอง
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 16 / สำรอง
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 17 / สำรอง
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 18 / สำรอง
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 19 / สำรอง
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 20 / สำรอง
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 21 / สำรอง
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 22 / สำรอง
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 23 / สำรอง
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 24 END / สำรอง

Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ OVA ตอนที่ 1 / สำรอง
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ OVA ตอนที่ 2 / สำรอง