Spiritpact ตอนที่ 1-10/20 ซับไทย

83469l

เนื้อเรื่องเกิดขึ้นหลัง ยู ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต เขาได้ทำสัญญากับนักปราบผี คิ และกลายเป็นคู่หูในการปราบวิญญาณร้าย


Spiritpact ตอนที่ 1 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Spiritpact ตอนที่ 2 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Spiritpact ตอนที่ 3 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Spiritpact ตอนที่ 4 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Spiritpact ตอนที่ 5 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Spiritpact ตอนที่ 6 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Spiritpact ตอนที่ 7 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Spiritpact ตอนที่ 8 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Spiritpact ตอนที่ 9 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Spiritpact ตอนที่ 10 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3

ยังไม่มา เห็นหลายๆที่บอกจบแล้ว แต่อีกหลายๆที่ก็บอกยังไม่จบ
Spiritpact ตอนที่ 11
Spiritpact ตอนที่ 12
Spiritpact ตอนที่ 13
Spiritpact ตอนที่ 14
Spiritpact ตอนที่ 15