Sin: Nanatsu no Taizai ตอนที่ 1-12/12 Uncen ซับไทย จบ

84614l
เรื่องราวของกลุ่มราชินีปีศาจ 7 ตนที่นำพามนุษย์ไปสู่บาปทั้ง 7 ประการ

Tags : Sin: Nanatsu no Taizai ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ภาค ซับไทย จบ

ภาคอื่นๆ
Sin: Nanatsu no Taizai [ภาคปีศาจ]
Nanatsu no Bitoku [ภาคนางฟ้า]

Sin: Nanatsu no Taizai ตอนที่ 1 / สำรอง
Sin: Nanatsu no Taizai ตอนที่ 2 / สำรอง
Sin: Nanatsu no Taizai ตอนที่ 3 / สำรอง
Sin: Nanatsu no Taizai ตอนที่ 4 / สำรอง
Sin: Nanatsu no Taizai ตอนที่ 5 / สำรอง
Sin: Nanatsu no Taizai ตอนที่ 6 / สำรอง
Sin: Nanatsu no Taizai ตอนที่ 7 / สำรอง
Sin: Nanatsu no Taizai ตอนที่ 8 / สำรอง
Sin: Nanatsu no Taizai ตอนที่ 9 / สำรอง
Sin: Nanatsu no Taizai ตอนที่ 10 / สำรอง
Sin: Nanatsu no Taizai ตอนที่ 11 / สำรอง
Sin: Nanatsu no Taizai ตอนที่ 12 END / สำรอง