Shakunetsu no Takkyuu Musume ตอนที่ 1-12/12 ซับไทย จบ

80746l

เรื่องราวการแข่งปิงปองของเด็กสาวมัธยมต้น สึมุซิคาเซะ โคโยริ และ คามิยะ อาการิ

Password MEGA : Zone-Anime
Shakunetsu no Takkyuu Musume ตอนที่ 1 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Shakunetsu no Takkyuu Musume ตอนที่ 2 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Shakunetsu no Takkyuu Musume ตอนที่ 3 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Shakunetsu no Takkyuu Musume ตอนที่ 4 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Shakunetsu no Takkyuu Musume ตอนที่ 5 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Shakunetsu no Takkyuu Musume ตอนที่ 6 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Shakunetsu no Takkyuu Musume ตอนที่ 7 / สำรองสำรอง2 / สำรอง3
Shakunetsu no Takkyuu Musume ตอนที่ 8 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Shakunetsu no Takkyuu Musume ตอนที่ 9 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Shakunetsu no Takkyuu Musume ตอนที่ 10 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Shakunetsu no Takkyuu Musume ตอนที่ 11 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Shakunetsu no Takkyuu Musume ตอนที่ 12 END / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3