Schwarzesmarken ตอนที่ 1-12/12 ซับไทย จบ

77386l
กองกำลังเยอรมันตะวันออกที่ 666 ที่เรียกว่า Schwarzesmarken (หน้ากากดำ) กองพันพิเศษที่มีหน้าที่ในการเล่นงานพวก BETA ด้วยวิธีการที่ต่างออกจากหน่วยอื่น โดยเล็งพวก Lux และ Magnus Lux ซึ่งเป็นเอเลี่ยนที่ชำนาญการโจมตีระยะไกล เป็นเป้าหมายหลักก่อนเสมอ

Schwarzesmarken ตอนที่ 1
Schwarzesmarken ตอนที่ 2
Schwarzesmarken ตอนที่ 3
Schwarzesmarken ตอนที่ 4
Schwarzesmarken ตอนที่ 5
Schwarzesmarken ตอนที่ 6
Schwarzesmarken ตอนที่ 7
Schwarzesmarken ตอนที่ 8
Schwarzesmarken ตอนที่ 9
Schwarzesmarken ตอนที่ 10
Schwarzesmarken ตอนที่ 11
Schwarzesmarken ตอนที่ 12 END