Room Mate ตอนที่ 1-12/12 ซับไทย จบ


ภาคแยกของ One Room โดยเป็นมุมมองของเรา (ผู้หญิง 3 คนในภาคแรก) กับตัวละครชายห้องเดียวกัน

ภาคอื่นๆ
One Room
Room Mate

Room Mate ตอนที่ 1 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Room Mate ตอนที่ 2 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Room Mate ตอนที่ 3 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Room Mate ตอนที่ 4 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Room Mate ตอนที่ 5 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Room Mate ตอนที่ 6 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Room Mate ตอนที่ 7 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Room Mate ตอนที่ 8 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Room Mate ตอนที่ 9 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Room Mate ตอนที่ 10 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Room Mate ตอนที่ 11 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Room Mate ตอนที่ 12 END / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3