Piace: Watashi no Italian ตอนที่ 1-12/12 ซับไทย จบ

83098l

เนื้อเรื่องเกี่ยวกับนักเรียนมัธยมปลายหญิง นานาเซะ โมรินะ พนักงานใหม่ที่มาทำงานที่ร้าน Trattoria Festa ร้านอาหารอิตาเลียน ที่ซึ่งมีพนักงานที่นิสัยต่างกัน


Piace: Watashi no Italian ตอนที่ 1 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Piace: Watashi no Italian ตอนที่ 2 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Piace: Watashi no Italian ตอนที่ 3 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Piace: Watashi no Italian ตอนที่ 4 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Piace: Watashi no Italian ตอนที่ 5 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Piace: Watashi no Italian ตอนที่ 6 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Piace: Watashi no Italian ตอนที่ 7 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Piace: Watashi no Italian ตอนที่ 8 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Piace: Watashi no Italian ตอนที่ 9 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Piace: Watashi no Italian ตอนที่ 10 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Piace: Watashi no Italian ตอนที่ 11 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Piace: Watashi no Italian ตอนที่ 12 END / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3