Pan de Peace! ตอนที่ 1-13/13 ซับไทย จบ

79400l

เนื้อเรื่องเกี่ยวกับ นักเรียนมัธยมปลายหญิง มินามิ ที่ชื่นชอบขนมปัง


Pan de Peace! ตอนที่ 1 / สำรองสำรอง2
Pan de Peace! ตอนที่ 2 / สำรอง / สำรอง2
Pan de Peace! ตอนที่ 3 / สำรอง / สำรอง2
Pan de Peace! ตอนที่ 4 / สำรอง / สำรอง2
Pan de Peace! ตอนที่ 5 / สำรอง / สำรอง2
Pan de Peace! ตอนที่ 6 / สำรอง / สำรอง2
Pan de Peace! ตอนที่ 7 / สำรอง / สำรอง2
Pan de Peace! ตอนที่ 8 / สำรอง / สำรอง2
Pan de Peace! ตอนที่ 9 / สำรอง / สำรอง2
Pan de Peace! ตอนที่ 10 / สำรอง / สำรอง2
Pan de Peace! ตอนที่ 11 / สำรอง / สำรอง2
Pan de Peace! ตอนที่ 12 / สำรอง / สำรอง2
Pan de Peace! ตอนที่ 13 END / สำรอง / สำรอง2