Oushitsu Kyoushi Haine ตอนที่ 1-12/12 ซับไทย จบ


ไฮน์ ราชครูชายร่างเล็ก ต้องมาสอนเจ้าชายรัชทายาทที่นิสัยต่างกัน 4 พระองค์

Oushitsu Kyoushi Haine ตอนที่ 1 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Oushitsu Kyoushi Haine ตอนที่ 2 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Oushitsu Kyoushi Haine ตอนที่ 3 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Oushitsu Kyoushi Haine ตอนที่ 4 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Oushitsu Kyoushi Haine ตอนที่ 5 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Oushitsu Kyoushi Haine ตอนที่ 6 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Oushitsu Kyoushi Haine ตอนที่ 7 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Oushitsu Kyoushi Haine ตอนที่ 8 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Oushitsu Kyoushi Haine ตอนที่ 9 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Oushitsu Kyoushi Haine ตอนที่ 10 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Oushitsu Kyoushi Haine ตอนที่ 11 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Oushitsu Kyoushi Haine ตอนที่ 12 END / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3