Onihei ตอนที่ 1-13/13 ซับไทย จบ

83758l

เนื้อเรื่องเกี่ยวกับ วิชาดาบแห่งมารถูกใช้ขจัดความชั่วร้ายเพื่อสันติสุขในเอโดะ ปี 1783 ฮาเซกาว่า เฮย์โซว หัวหน้ากลุ่มได้ปกป้องพื้นที่เขาจากอาชญากรรมและการลอบวางเพลิง หลังปราบคนร้ายมากมายจนเขาได้รับชื่อว่า อสูร เฮย์โซว


Onihei ตอนที่ 1 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Onihei ตอนที่ 2 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Onihei ตอนที่ 3 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Onihei ตอนที่ 4 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Onihei ตอนที่ 5 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Onihei ตอนที่ 6 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Onihei ตอนที่ 7 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Onihei ตอนที่ 8 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Onihei ตอนที่ 9 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Onihei ตอนที่ 10 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Onihei ตอนที่ 11 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Onihei ตอนที่ 12 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Onihei ตอนที่ 13 END / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3