Non Non Biyori ตอนที่ 1-12/12 ซับไทย จบ

Non Non Biyori
เนื้อเรื่องเกี่ยวกับ “อิชิโจว โฮตารุ” เด็กสาวชั้นประถม 5 ที่ดูโตเกินวัย ย้ายมาจากเมืองโตเกียว มาใช้ชีวิตในชนบทแห่งนี้ เรียนในโรงเรียนชนบทที่ห่างไกลความเจริญ มีร้านหนังสือที่ต้องขี่จักรยานไปถึง 20 นาทีจึงจะถึงเป้าหมาย นิตยสารก็วางจำหน่ายช้ากว่าในเมืองสองวัน และร้านเช่าวีดีโอก็ห่างออกไปถึง 10 สถานี ติดตามเรื่องราวของ อิชิโจว โฮตารุ และเพื่อนใหม่ของเธอที่ต่างอายุกัน

Tags : Non Non Biyori ภาค 1 2 3 4 5 ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ภาค ซับไทย จบ

ภาคอื่นๆ
Non Non Biyori [ภาคหนึ่ง]
Non Non Biyori Repeat [ถาคสอง]

Non Non Biyori ตอนที่ 1 / สำรอง / สำรอง2
Non Non Biyori ตอนที่ 2 / สำรอง / สำรอง2
Non Non Biyori ตอนที่ 3 / สำรอง / สำรอง2
Non Non Biyori ตอนที่ 4 / สำรอง / สำรอง2
Non Non Biyori ตอนที่ 5 / สำรอง / สำรอง2
Non Non Biyori ตอนที่ 6 / สำรอง / สำรอง2
Non Non Biyori ตอนที่ 7 / สำรอง / สำรอง2
Non Non Biyori ตอนที่ 8 / สำรอง / สำรอง2
Non Non Biyori ตอนที่ 9 / สำรอง / สำรอง2
Non Non Biyori ตอนที่ 10 / สำรอง / สำรอง2
Non Non Biyori ตอนที่ 11 / สำรอง / สำรอง2
Non Non Biyori ตอนที่ 12 END / สำรอง / สำรอง2