Nil Admirari no Tenbin: Teito Genwaku Kitan ตอนที่ 1-6/12 ซับไทย

Nil Admirari no Tenbin: Teito Genwaku Kitan
Nil Admirari no Tenbin: Teito Genwaku Kitan เนื้อเรื่องเกิดขึ้นในโลกที่ยุคไทโช ไม่ได้จบใน 15 ปี แต่ยังมีต่ออีก 25 ปี หญิงสาวต้องแต่งงานกับชายที่ไม่รู้จักเพื่อครอบครัว แต่ก่อนแต่งงาน น้องชายเธอได้เสียชีวิตลงอย่างมีปริศนาซึ่งพัวพันกับตำราเล่มหนึ่ง มาเระโมโนะ ที่ส่งผลต่อผู้อ่าน เธอสามารถมองเห็นออร่าได้ โชคชะตาได้เปลี่ยนชีวิตเธอให้เปลี่ยนไปจากเดิม

Tags : Nil Admirari no Tenbin: Teito Genwaku Kitan ภาค 1 2 3 4 5 ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ภาค ซับไทย จบ

Nil Admirari no Tenbin: Teito Genwaku Kitan ตอนที่ 1 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Nil Admirari no Tenbin: Teito Genwaku Kitan ตอนที่ 2 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Nil Admirari no Tenbin: Teito Genwaku Kitan ตอนที่ 3 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Nil Admirari no Tenbin: Teito Genwaku Kitan ตอนที่ 4 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Nil Admirari no Tenbin: Teito Genwaku Kitan ตอนที่ 5 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Nil Admirari no Tenbin: Teito Genwaku Kitan ตอนที่ 6 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3

ยังไม่มา
Nil Admirari no Tenbin: Teito Genwaku Kitan ตอนที่ 7
Nil Admirari no Tenbin: Teito Genwaku Kitan ตอนที่ 8
Nil Admirari no Tenbin: Teito Genwaku Kitan ตอนที่ 9
Nil Admirari no Tenbin: Teito Genwaku Kitan ตอนที่ 10