Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu ตอนที่ 0-24/24 ซับไทย จบ


เนื้อเรื่องย่อ : หลังจบศึกใหญ่ในอาณาจักรลีโอเนส ราชาได้เห็นภาพนิมิตรถึงหายนะที่กำลังจะเกิดในเมืองหลวงคาเมลอท พวก เมลิโอดาส ออกเดินทางต่อพร้อมปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นในกลุ่มของเขา

Tags : Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu ภาค 1 2 3 4 5 ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ภาค ซับไทย จบ

ภาคอื่นๆ
Nanatsu no Taizai [ภาคหนึ่ง]
Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu [ภาคสอง]
Nanatsu no Taizai: Kamigami no Gekirin [ภาคสาม]

Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu ตอนที่ 0 / สำรอง
Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu ตอนที่ 1 / สำรอง
Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu ตอนที่ 2 / สำรอง
Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu ตอนที่ 3 / สำรอง
Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu ตอนที่ 4 / สำรอง
Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu ตอนที่ 5 / สำรอง
Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu ตอนที่ 6 / สำรอง
Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu ตอนที่ 7 / สำรอง
Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu ตอนที่ 8 / สำรอง
Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu ตอนที่ 9 / สำรอง
Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu ตอนที่ 10 / สำรอง
Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu ตอนที่ 11 / สำรอง
Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu ตอนที่ 12 / สำรอง
Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu ตอนที่ 13 / สำรอง
Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu ตอนที่ 14 / สำรอง
Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu ตอนที่ 15 / สำรอง
Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu ตอนที่ 16 / สำรอง
Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu ตอนที่ 17 / สำรอง
Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu ตอนที่ 18 / สำรอง
Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu ตอนที่ 19 / สำรอง
Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu ตอนที่ 20 / สำรอง
Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu ตอนที่ 21 / สำรอง
Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu ตอนที่ 22 / สำรอง
Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu ตอนที่ 23 / สำรอง
Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu ตอนที่ 24 END / สำรอง