Nanatsu no Bitoku ตอนที่ 1-10/10 Uncen ซับไทย จบ

Nanatsu no Bitoku
Nanatsu no Bitoku เนื้อเรื่องเกี่ยวกับ เหล่านางฟ้าจากสวรรค์ 7 ตนคู่ปรับของพวกบาป 7 ประการ พวกเธอมีเป้าหมายออกตามหาผู้ที่เหมาะสมจะเป็น พระเมสสิยาห์ (Messiah, พระผู้ช่วยให้รอด ตามความเชื่อในกลุ่มศาสนาอับราฮัม)

Tags : Nanatsu no Bitoku ภาค 1 2 3 4 5 ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ภาค ซับไทย จบ

ภาคอื่นๆ
Sin: Nanatsu no Taizai [ภาคปีศาจ]
Nanatsu no Bitoku [ภาคนางฟ้า]

Nanatsu no Bitoku ตอนที่ 1 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Nanatsu no Bitoku ตอนที่ 2 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Nanatsu no Bitoku ตอนที่ 3 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Nanatsu no Bitoku ตอนที่ 4 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Nanatsu no Bitoku ตอนที่ 5 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Nanatsu no Bitoku ตอนที่ 6 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Nanatsu no Bitoku ตอนที่ 7 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Nanatsu no Bitoku ตอนที่ 8 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Nanatsu no Bitoku ตอนที่ 9 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Nanatsu no Bitoku ตอนที่ 10 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3