Mushishi ตอนที่ 1-25/25 ซับไทย จบ

73862l

เนื้อเรื่องว่าด้วยสิ่งมีชีวิตประหลาดที่ม­ีอยู่ทุกหนทุกแห่ง เรียกว่า มูชิ (ภาษาไทยแปลว่า แมลง) ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหมือนกับเป็นแก่นข­อง “ชีวิต” เป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานและบริสุทธิ์กว่าสิ­่งมีชีวิตอย่างพืชและสัตว์ คนส่วนใหญ่จะมองไม่เห็นและไม่รับรู้ว่ามัน­มีอยู่ มีน้อยคนที่จะมองเห็นและทำโน่นทำนี่กับมัน­ได้ พระเอกของเรา กิงโคะ เป็น มูชิชิ ก็คือ ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องแมลง (ภาษาไทยแปลว่า กีฏจารย์ ฟังดูหรูหราดีเหมือนกัน) ออกพเนจรไปเรื่อย ๆ เพื่อที่จะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแมลง และช่วยผู้คนที่มีปัญหาที่เกิดจากแมลงไปด้­วย

ภาคอื่นๆ
Mushishi
Mushishi Zoku Shou

Mushishi ตอนที่ 1 / สำรอง
Mushishi ตอนที่ 2 / สำรอง
Mushishi ตอนที่ 3 / สำรอง
Mushishi ตอนที่ 4 / สำรอง
Mushishi ตอนที่ 5 / สำรอง
Mushishi ตอนที่ 6 / สำรอง
Mushishi ตอนที่ 7 / สำรอง
Mushishi ตอนที่ 8 / สำรอง
Mushishi ตอนที่ 9 / สำรอง
Mushishi ตอนที่ 10 / สำรอง
Mushishi ตอนที่ 11 / สำรอง
Mushishi ตอนที่ 12 / สำรอง
Mushishi ตอนที่ 13 / สำรอง
Mushishi ตอนที่ 14 / สำรอง
Mushishi ตอนที่ 15 / สำรอง
Mushishi ตอนที่ 16 / สำรอง
Mushishi ตอนที่ 17 / สำรอง
Mushishi ตอนที่ 18 / สำรอง
Mushishi ตอนที่ 19 / สำรอง
Mushishi ตอนที่ 20 / สำรอง
Mushishi ตอนที่ 21 / สำรอง
Mushishi ตอนที่ 22 / สำรอง
Mushishi ตอนที่ 23 / สำรอง
Mushishi ตอนที่ 24 / สำรอง
Mushishi ตอนที่ 25 END / สำรอง