Mushishi Zoku Shou ตอนที่ 1-24/24 ซับไทย จบ

Mushishi Zoku Shou
เนื้อเรื่องว่าด้วยสิ่งมีชีวิตประหลาดที่ม­ีอยู่ทุกหนทุกแห่ง เรียกว่า มูชิ (ภาษาไทยแปลว่า แมลง) ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหมือนกับเป็นแก่นข­อง “ชีวิต” เป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานและบริสุทธิ์กว่าสิ­่งมีชีวิตอย่างพืชและสัตว์ คนส่วนใหญ่จะมองไม่เห็นและไม่รับรู้ว่ามัน­มีอยู่ มีน้อยคนที่จะมองเห็นและทำโน่นทำนี่กับมัน­ได้ พระเอกของเรา กิงโคะ เป็น มูชิชิ ก็คือ ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องแมลง (ภาษาไทยแปลว่า กีฏจารย์ ฟังดูหรูหราดีเหมือนกัน) ออกพเนจรไปเรื่อย ๆ เพื่อที่จะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแมลง และช่วยผู้คนที่มีปัญหาที่เกิดจากแมลงไปด้­วย

Tags : Mushishi Zoku Shou ภาค 1 2 3 4 5 ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ภาค ซับไทย จบ

ภาคอื่นๆ
Mushishi [ภาคหนึ่ง]
Mushishi Zoku Shou [ภาคสอง]

ภาคหนึ่ง
Mushishi Zoku Shou ตอนที่ 1 / สำรอง / สำรอง2
Mushishi Zoku Shou ตอนที่ 2 / สำรอง / สำรอง2
Mushishi Zoku Shou ตอนที่ 3 / สำรอง / สำรอง2
Mushishi Zoku Shou ตอนที่ 4 / สำรอง / สำรอง2
Mushishi Zoku Shou ตอนที่ 5 / สำรอง / สำรอง2
Mushishi Zoku Shou ตอนที่ 6 / สำรอง / สำรอง2
Mushishi Zoku Shou ตอนที่ 7 / สำรอง / สำรอง2
Mushishi Zoku Shou ตอนที่ 8 / สำรอง / สำรอง2
Mushishi Zoku Shou ตอนที่ 9 / สำรอง / สำรอง2
Mushishi Zoku Shou ตอนที่ 10 / สำรอง / สำรอง2
จบภาคหนึ่ง

ตอนพิเศษของภาคหนึ่ง
Mushishi Zoku Shou: Odoro no Michi ตอนที่ 11-12 / สำรอง / สำรอง2

ภาคสอง
Mushishi Zoku Shou 2nd Season ตอนที่ 1 (13) / สำรอง / สำรอง2
Mushishi Zoku Shou 2nd Season ตอนที่ 2 (14) / สำรอง / สำรอง2
Mushishi Zoku Shou 2nd Season ตอนที่ 3 (15) / สำรอง / สำรอง2
Mushishi Zoku Shou 2nd Season ตอนที่ 4 (16) / สำรอง / สำรอง2
Mushishi Zoku Shou 2nd Season ตอนที่ 5 (17) / สำรอง / สำรอง2
Mushishi Zoku Shou 2nd Season ตอนที่ 6 (18) / สำรอง / สำรอง2
Mushishi Zoku Shou 2nd Season ตอนที่ 7 (19) / สำรอง / สำรอง2
Mushishi Zoku Shou 2nd Season ตอนที่ 8 (20) / สำรอง / สำรอง2
Mushishi Zoku Shou 2nd Season ตอนที่ 9 (21) / สำรอง / สำรอง2
Mushishi Zoku Shou 2nd Season ตอนที่ 10 (22) / สำรอง / สำรอง2
จบภาคหนึ่ง

ตอนพิเสษภาคสอง
Mushishi Zoku Shou: Suzu no Shizuku ตอนที่ 11 (23) – 12 (24) END / สำรอง / สำรอง2