Muhyo to Rouji no Mahouritsu Soudan Jimusho ตอนที่ 1-12/12 ซับไทย จบ

Muhyo to Rouji no Mahouritsu Soudan Jimusho
Muhyo to Rouji no Mahouritsu Soudan Jimusho เนื้อเรื่องเกี่ยวกับ มุเฮียว โทโอรุ และ คุซาโนะ จิโร่ (หรือโรซี่) ทำงานอยู่ที่สำนักงานกฎหมายเวทมนต์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อพิพากษาเหล่าวิญญาณที่กระทำผิดบนโลกมนุษย์

Tags : Muhyo to Rouji no Mahouritsu Soudan Jimusho ภาค 1 2 3 4 5 ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ภาค ซับไทย จบ

Muhyo to Rouji no Mahouritsu Soudan Jimusho ตอนที่ 1 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Muhyo to Rouji no Mahouritsu Soudan Jimusho ตอนที่ 2 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Muhyo to Rouji no Mahouritsu Soudan Jimusho ตอนที่ 3 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Muhyo to Rouji no Mahouritsu Soudan Jimusho ตอนที่ 4 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Muhyo to Rouji no Mahouritsu Soudan Jimusho ตอนที่ 5 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Muhyo to Rouji no Mahouritsu Soudan Jimusho ตอนที่ 6 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Muhyo to Rouji no Mahouritsu Soudan Jimusho ตอนที่ 7 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Muhyo to Rouji no Mahouritsu Soudan Jimusho ตอนที่ 8 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Muhyo to Rouji no Mahouritsu Soudan Jimusho ตอนที่ 9 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Muhyo to Rouji no Mahouritsu Soudan Jimusho ตอนที่ 10 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Muhyo to Rouji no Mahouritsu Soudan Jimusho ตอนที่ 11 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Muhyo to Rouji no Mahouritsu Soudan Jimusho ตอนที่ 12 END / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3