Mob Psycho 100 ตอนที่ 1-12/12 ซับไทย จบ

80356l

ผลงานของ One เจ้าของผลงาน One Punch Man เรื่องของ “ม๊อบ” ผู้ใช้พลังจิตที่อยากใช้ชีวิตธรรมดาๆ แต่ถ้าระดับความรู้สึกเขา ถึง 100 เมื่อใด พลังที่มหาศาลซึ่งพร้อมทำลายทุกสิ่งจะปรากฏออกมา

Mob Psycho 100 ตอนที่ 1
Mob Psycho 100 ตอนที่ 2
Mob Psycho 100 ตอนที่ 3
Mob Psycho 100 ตอนที่ 4
Mob Psycho 100 ตอนที่ 5
Mob Psycho 100 ตอนที่ 6
Mob Psycho 100 ตอนที่ 7
Mob Psycho 100 ตอนที่ 8
Mob Psycho 100 ตอนที่ 9
Mob Psycho 100 ตอนที่ 10
Mob Psycho 100 ตอนที่ 11
Mob Psycho 100 ตอนที่ 12 END