Kuromukuro ตอนที่ 1-26/26 ซับไทย จบ

78569l

วัตถุโบราณถูกค้นพบที่เขื่อน เป็นที่สนใจของนานาชาติ ทำให้มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยระดับโลกขึ้นที่นั่น จนถึงหน้าร้อนของปี 2016 ซามูไรที่หลับไหลมานานได้ตื่นขึ้น

Password MEGA : Zone-Anime
Kuromukuro ตอนที่ 1 / สำรอง / สำรอง2
Kuromukuro ตอนที่ 2 / สำรอง / สำรอง2
Kuromukuro ตอนที่ 3 / สำรอง / สำรอง2
Kuromukuro ตอนที่ 4 / สำรอง / สำรอง2
Kuromukuro ตอนที่ 5 / สำรอง / สำรอง2
Kuromukuro ตอนที่ 6 / สำรอง / สำรอง2
Kuromukuro ตอนที่ 7 / สำรอง / สำรอง2
Kuromukuro ตอนที่ 8 / สำรอง / สำรอง2
Kuromukuro ตอนที่ 9 / สำรอง / สำรอง2
Kuromukuro ตอนที่ 10 / สำรอง / สำรอง2
Kuromukuro ตอนที่ 11 / สำรอง / สำรอง2
Kuromukuro ตอนที่ 12 / สำรอง / สำรอง2
Kuromukuro ตอนที่ 13 / สำรอง / สำรอง2
Kuromukuro ตอนที่ 14 / สำรอง / สำรอง2
Kuromukuro ตอนที่ 15 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Kuromukuro ตอนที่ 16 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Kuromukuro ตอนที่ 17 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Kuromukuro ตอนที่ 18 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Kuromukuro ตอนที่ 19 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Kuromukuro ตอนที่ 20 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Kuromukuro ตอนที่ 21 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Kuromukuro ตอนที่ 22 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Kuromukuro ตอนที่ 23 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Kuromukuro ตอนที่ 24 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Kuromukuro ตอนที่ 25 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Kuromukuro ตอนที่ 26 END / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3