Kujira no Kora wa Sajou ni Utau ตอนที่ 1-12/12 ซับไทย จบ

Kujira no Kora wa Sajou ni Utau
ชาคุโร่ เด็กหนุ่มวัย 14 ปี ผู้เขียนบันทึกและแจกเอกสารบน “วาฬโคลน” พาหนะเคลื่อนที่เหนือผืนทะเลทรายที่มีประชากรประมาณ 513 คน เกือบทุกคนบนเกาะเป็นผู้มีสัญลักษณ์จะถูกฝึกให้ใช้พลังจิตแต่จะตายตอนอายุประมาณ 30 ปี เป้าหมายการเดินทางและเรื่องของโลกภายนอกถูกปิดบังจากเหล่าผู้เฒ่าที่ไร้สัญลักษณ์บนเกาะ จนเขาได้ช่วยเหลือสาวปริศนาบนเกาะกลางผืนทรายผู้ทราบเรื่องราวของโลกภายนอก จนมีการรุกรานของพวกจักรวรรดิ์ที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตคนบนเกาะไปจากเดิม

Tags : Kujira no Kora wa Sajou ni Utau ภาค 1 2 3 4 5 ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ภาค ซับไทย จบ

Kujira no Kora wa Sajou ni Utau ตอนที่ 1 / สำรอง / สำรอง2
Kujira no Kora wa Sajou ni Utau ตอนที่ 2 / สำรอง / สำรอง2
Kujira no Kora wa Sajou ni Utau ตอนที่ 3 / สำรอง / สำรอง2
Kujira no Kora wa Sajou ni Utau ตอนที่ 4 / สำรอง / สำรอง2
Kujira no Kora wa Sajou ni Utau ตอนที่ 5 / สำรอง / สำรอง2
Kujira no Kora wa Sajou ni Utau ตอนที่ 6 / สำรอง / สำรอง2
Kujira no Kora wa Sajou ni Utau ตอนที่ 7 / สำรอง / สำรอง2
Kujira no Kora wa Sajou ni Utau ตอนที่ 8 / สำรอง / สำรอง2
Kujira no Kora wa Sajou ni Utau ตอนที่ 9 / สำรอง / สำรอง2
Kujira no Kora wa Sajou ni Utau ตอนที่ 10 / สำรอง / สำรอง2
Kujira no Kora wa Sajou ni Utau ตอนที่ 11 / สำรอง / สำรอง2
Kujira no Kora wa Sajou ni Utau ตอนที่ 12 END / สำรอง / สำรอง2