Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! ตอนที่ 1-12/12 ซับไทย จบ

80688l

Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! หรือ Konobi เกี่ยวกับ เรื่องวุ่นๆ ในชมรมศิลปะ กับสมาชิกส่วนใหญ่ที่ไม่ค่อยสนใจงานศิลป์แบบจริงจังนัก

Password MEGA : Zone-Anime
Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! ตอนที่ 1 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! ตอนที่ 2 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! ตอนที่ 3 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! ตอนที่ 4 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! ตอนที่ 5 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! ตอนที่ 6 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! ตอนที่ 7 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! ตอนที่ 8 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! ตอนที่ 9 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! ตอนที่ 10 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! ตอนที่ 11 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! ตอนที่ 12 END / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3