King of Prism: Shiny Seven Stars ตอนที่ 1-2/12 ซับไทย

King of Prism: Shiny Seven Stars
King of Prism: Shiny Seven Stars สปินออฟของ Pretty Rhythm เรื่องราวของกลุ่มบอยแบนด์ในเรื่อง

Tags : King of Prism: Shiny Seven Stars ภาค 1 2 3 4 5 ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ภาค พากย์ ซับไทย จบ

King of Prism: Shiny Seven Stars ตอนที่ 1 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
King of Prism: Shiny Seven Stars ตอนที่ 2 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3

ยังไม่มา
King of Prism: Shiny Seven Stars ตอนที่ 3
King of Prism: Shiny Seven Stars ตอนที่ 4
King of Prism: Shiny Seven Stars ตอนที่ 5

ยังไม่จบ