Kanata no Astra ตอนที่ 1-12/12 ซับไทย จบ

Kanata no Astra
Kanata no Astra เนื้อเรื่องเกิดขึ้นในอนาคตที่แสนไกล มนุษย์ได้เดินทางในอวกาศ เรื่องราวช่วงปี 2063 กลุ่มนักเรียนมัธยมปลาย 9 คนได้พลัดหลงจากกลุ่มเพื่อนในโรงเรียน ต้องเอาชีวิตรอดด้วยยาน Astra ในอวกาศที่ห่างไกลจากโลก 5012 ปีแสง

Tags : Kanata no Astra ภาค 1 2 3 4 5 ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ภาค พากย์ ซับไทย BD Movie OVA จบ

Kanata no Astra ตอนที่ 1 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Kanata no Astra ตอนที่ 2 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Kanata no Astra ตอนที่ 3 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Kanata no Astra ตอนที่ 4 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Kanata no Astra ตอนที่ 5 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Kanata no Astra ตอนที่ 6 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Kanata no Astra ตอนที่ 7 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Kanata no Astra ตอนที่ 8 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Kanata no Astra ตอนที่ 9 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Kanata no Astra ตอนที่ 10 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Kanata no Astra ตอนที่ 11 / สำรอง / สำรอง2
Kanata no Astra ตอนที่ 12 จบ / สำรอง / สำรอง2

จบแล้ว