Kabukichou Sherlock ตอนที่ 1-24/24 ซับไทย จบ


Kabukichou Sherlock เนื้อเรื่องกล่าวถึง คาบุกิโจว สถานที่อันเต็มไปด้วยสีสันของหลอดไฟนีออนยามค่ำคืน เราจะได้พบกับเรื่องราวของคดีฆาตรกรรมปริศนาของ Jack the Ripper และก๊วนนักสืบสุดฮาในชินจูกุที่จะมาเรียกเสียงฮาและน้ำตาของทุกคน!

Tags : Kabukichou Sherlock ตอนที่ ภาค 1 2 3 4 5 ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ภาค พากย์ ซับไทย BD Movie OVA จบ

Kabukichou Sherlock ตอนที่ 1 / สำรอง / สำรอง2
Kabukichou Sherlock ตอนที่ 2 / สำรอง / สำรอง2
Kabukichou Sherlock ตอนที่ 3 / สำรอง / สำรอง2
Kabukichou Sherlock ตอนที่ 4 / สำรอง / สำรอง2
Kabukichou Sherlock ตอนที่ 5 / สำรอง / สำรอง2
Kabukichou Sherlock ตอนที่ 6 / สำรอง / สำรอง2
Kabukichou Sherlock ตอนที่ 7 / สำรอง / สำรอง2
Kabukichou Sherlock ตอนที่ 8 / สำรอง / สำรอง2
Kabukichou Sherlock ตอนที่ 9 / สำรอง / สำรอง2
Kabukichou Sherlock ตอนที่ 10 / สำรอง / สำรอง2
Kabukichou Sherlock ตอนที่ 11 / สำรอง / สำรอง2
Kabukichou Sherlock ตอนที่ 12 / สำรอง / สำรอง2
Kabukichou Sherlock ตอนที่ 13 / สำรอง / สำรอง2
Kabukichou Sherlock ตอนที่ 14 / สำรอง / สำรอง2
Kabukichou Sherlock ตอนที่ 15 / สำรอง / สำรอง2
Kabukichou Sherlock ตอนที่ 16 / สำรอง / สำรอง2
Kabukichou Sherlock ตอนที่ 17 / สำรอง / สำรอง2
Kabukichou Sherlock ตอนที่ 18 / สำรอง / สำรอง2
Kabukichou Sherlock ตอนที่ 19 / สำรอง / สำรอง2
Kabukichou Sherlock ตอนที่ 20 / สำรอง / สำรอง2
Kabukichou Sherlock ตอนที่ 21 / สำรอง / สำรอง2
Kabukichou Sherlock ตอนที่ 22 / สำรอง / สำรอง2
Kabukichou Sherlock ตอนที่ 23 / สำรอง / สำรอง2
Kabukichou Sherlock ตอนที่ 24 จบ / สำรอง / สำรอง2

จบแล้ว