Just Because! ตอนที่ 1-12/12 ซับไทย จบ

Just Because!
ช่วงฤดูหนาวของมัธยมปลายปีสาม ใกล้จบเทอมสองก่อนจะถึงเวลาที่จากรั้วมัธยมปลายและจบการศึกษา อิซึมิ เออิตะ ต้องย้ายกลับมาเรียนที่บ้านเกิดและได้พบกับเพื่อนมัธยมต้นที่จากมาร่วมสี่ปี เรื่องราวจะกล่าวถึง การได้พบกันอีกทั้งของสหายเก่าในช่วงก่อนจบมัธยมปลาย ก่อนไปใช้ชีวิตตามทางของตน

Tags : Just Because! ภาค 1 2 3 4 5 ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ภาค ซับไทย จบ

Just Because! ตอนที่ 1 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Just Because! ตอนที่ 2 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Just Because! ตอนที่ 3 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Just Because! ตอนที่ 4 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Just Because! ตอนที่ 5 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Just Because! ตอนที่ 6 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Just Because! ตอนที่ 7 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Just Because! ตอนที่ 8 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Just Because! ตอนที่ 9 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Just Because! ตอนที่ 10 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Just Because! ตอนที่ 11 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Just Because! ตอนที่ 12 END / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3