Jikan no Shihaisha ตอนที่ 1-10/13 ซับไทย

Jikan no Shihaisha
เนื้อเรื่องย่อ ในยามที่ผู้คนปรารถนาที่จะย้อนเวลากลับไป ปีศาจที่กินเวลาจะปรากฏตัว พวกเหล่า Chronos Ruler ผู้มีพลังพิเศษเฉพาะตัวจะปรากฏตัวเพื่อปราบพวกมัน

Tags : Jikan no Shihaisha ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ซับไทย

Jikan no Shihaisha ตอนที่ 1 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Jikan no Shihaisha ตอนที่ 2 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Jikan no Shihaisha ตอนที่ 3 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Jikan no Shihaisha ตอนที่ 4 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Jikan no Shihaisha ตอนที่ 5 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Jikan no Shihaisha ตอนที่ 6 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Jikan no Shihaisha ตอนที่ 7 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Jikan no Shihaisha ตอนที่ 8 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Jikan no Shihaisha ตอนที่ 9 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Jikan no Shihaisha ตอนที่ 10 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3

ยังไม่มา
Jikan no Shihaisha ตอนที่ 11
Jikan no Shihaisha ตอนที่ 12
Jikan no Shihaisha ตอนที่ 13 END