วิธีโหลด และ ดูออนไลน์

สำหรับคนที่ดูออนไลน์ไม่ได้ ตัวเล่นไม่แสดง ให้ปิด ABP ก่อนถึงจะดูได้