Houkago Saikoro Club ตอนที่ 1-12/12 ซับไทย จบ


Houkago Saikoro Club เนื้อเรื่องเป็นอนิเมะเกี่ยวกลุ่มนักเรียนมัธยมหญิงจับกลุ่มรวมตัวมาเล่นบอร์ดเกมกันตอนเลิกเรียน ในเรื่องก็จะมีการนำบอร์ดเกมจากต่างประเทศมาเล่นกันหลายเกม

Tags : Houkago Saikoro Club ภาค 1 2 3 4 5 ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ภาค พากย์ ซับไทย BD Movie OVA จบ

Houkago Saikoro Club ตอนที่ 1 / สำรอง / สำรอง2
Houkago Saikoro Club ตอนที่ 2 / สำรอง / สำรอง2
Houkago Saikoro Club ตอนที่ 3 / สำรอง / สำรอง2
Houkago Saikoro Club ตอนที่ 4 / สำรอง / สำรอง2
Houkago Saikoro Club ตอนที่ 5 / สำรอง / สำรอง2
Houkago Saikoro Club ตอนที่ 6 / สำรอง / สำรอง2
Houkago Saikoro Club ตอนที่ 7 / สำรอง / สำรอง2
Houkago Saikoro Club ตอนที่ 8 / สำรอง / สำรอง2
Houkago Saikoro Club ตอนที่ 9 / สำรอง / สำรอง2
Houkago Saikoro Club ตอนที่ 10 / สำรอง / สำรอง2
Houkago Saikoro Club ตอนที่ 11 / สำรอง / สำรอง2
Houkago Saikoro Club ตอนที่ 12 จบ / สำรอง / สำรอง2

จบแล้ว