Hachigatsu no Cinderella Nine ตอนที่ 1-12/12 ซับไทย จบ

Hachigatsu no Cinderella Nine
Hachigatsu no Cinderella Nine ภาคอนิเมะถูกสร้างมาจากเกมซึ่ง เนื้อหาของภาคเกมเป็นเรื่องราวของนักเรียนมัธยมปลายที่เลิกเล่นเบสบอล จนได้มาพบกลุ่มสาวที่แสดงสปิริตและความมุ่งมั่นในการเล่นเบสบอล

Tags : Hachigatsu no Cinderella Nine ภาค 1 2 3 4 5 ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ภาค พากย์ ซับไทย จบ

Hachigatsu no Cinderella Nine ตอนที่ 1 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Hachigatsu no Cinderella Nine ตอนที่ 2 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Hachigatsu no Cinderella Nine ตอนที่ 3 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Hachigatsu no Cinderella Nine ตอนที่ 4 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Hachigatsu no Cinderella Nine ตอนที่ 5 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Hachigatsu no Cinderella Nine ตอนที่ 6 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Hachigatsu no Cinderella Nine ตอนที่ 7 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Hachigatsu no Cinderella Nine ตอนที่ 8 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Hachigatsu no Cinderella Nine ตอนที่ 9 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Hachigatsu no Cinderella Nine ตอนที่ 10 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Hachigatsu no Cinderella Nine ตอนที่ 11 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Hachigatsu no Cinderella Nine ตอนที่ 12 จบ / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3

จบแล้ว