God Eater ตอนที่ 1-13/13 ซับไทย จบ

73852l

God Eater เมื่อมนุษย์ถูกพระเจ้าทอดทิ้งและส่งสัตว์อสูรมาเพื่อล้างเผ่าพันธ์ มนุษย์จึงต้องลุกขึ้นต่อสู้ด้วยอาวุธที่สามารถกลืนกินพลังเทพเจ้าได้ God Eater เกี่ยวกับญี่ปุ่นในปี 2071 ที่โลกถูกทำลายล้างโดยพวกมอนสเตอร์ที่เรียกตัวเองว่า อารากามิ (Aragami) องค์กรเฟนริล (Fenrir) เพื่อปราบพวกนี้ โดยใช้อาวุธที่เรียกว่า God Arc ซึ่งสร้างมาจากเซลล์ของพวกอารากามิ ผู้ที่ใช้อาวุธเหล่านี้ได้จะเรียกว่า God Eaters ซึ่งอาวุธแบ่งรูปแบบเป็นดาบและปืน แต่มีการค้นพบอาวุธรูปแบบใหม่ที่สลับระหว่างดาบกับปืนได้ภายหลัง

God Eater ตอนที่ 1
God Eater ตอนที่ 2
God Eater ตอนที่ 3
God Eater ตอนที่ 4
God Eater ตอนที่ 5
God Eater ตอนที่ 6
God Eater ตอนที่ 7
God Eater ตอนที่ 8
God Eater ตอนที่ 9
God Eater ตอนที่ 10  / สำรอง
God Eater ตอนที่ 11 / สำรอง
God Eater ตอนที่ 12 / สำรอง
God Eater ตอนที่ 13 END / สำรอง