Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 1-51/51 (266-316/316) ซับไทย จบ

72078l
กล่าวถึงฉากในเมืองเอโดะ (คือโตเกียวในปัจจุบัน เอโดะเปลี่ยนชื่อเป็นโตเกียวในปี พ.ศ. 2405) ประเทศญี่ปุ่น ในยุคเอโดะ ยุคที่มนุษย์ต่างดาวที่เรียกกันว่า ชาวสวรรค์ ได้มาตั้งรกรากบนโลกมนุษย์ ชาวสวรรค์ได้ออกคำสั่งริบยศถาบรรดาศักดิ์และยึดดาบของซามูไรไปทำให้ยุค รุ่งเรืองของซามูไรได้จบสิ้นลง ชาวสวรรค์ได้มีอำนาจเหนือเอโดะมากยิ่งขึ้น แต่ยังมีคนหนึ่งที่ยังยึดมั่นในจิตวิญญาณของซามูไร เขาชื่อ ซากาตะ กินโทกิ เคยเป็นนักรบซามูไรต่อต้านชาวสวรรค์ ปัจจุบันเปิดร้านรับจ้างสารพัด มีผู้ช่วยคือ ชิมูระ ชินปาจิ หนุ่มแว่นที่ทำงานเพื่อเรียนรู้จิตวิญญาณของซามูไร และคางุระ เด็กหญิงชาวสวรรค์เผ่ายาโตะ ทั้งสามทำงานรับจ้างเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าเช่าบ้านและเลี้ยงชีวิตในยุคมืดของ ซามูไร

Tags : Gintama° season 7 (2015) ภาค 1 2 3 4 5 ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ภาค ซับไทย จบ

ภาคอื่นๆ
Gintama° [ภาคเจ็ด]
Gintama. [ภาคแปด]
Gintama.: Porori-hen [ภาคเก้า]
Gintama.: Shirogane no Tamashii-hen [ภาคสิบ]

Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 1 (266)
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 2 (267)
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 3 (268)
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 4 (269)
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 5 (270)
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 6 (271)
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 7 (272)
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 8 (273)
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 9 (274)
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 10 (275)
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 11 (276)
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 12 (277)
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 13 (278)
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 14 (279)
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 15 (280)
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 16 (281)
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 17 (282)
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 18 (283)
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 19 (284)
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 20 (285)
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 21 (286)
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 22 (287)
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 23 (288)
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 24 (289)
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 25 (290)
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 26 (291)
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 27 (292)
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 28 (293)
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 29 (294)
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 30 (295)
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 31 (296)
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 32 (297)
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 33 (298)
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 34 (299)
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 35 (300)
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 36 (301)
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 37 (302)
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 38 (303)
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 39 (304)
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 40 (305)
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 41 (306)
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 42 (307)
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 43 (308)
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 44 (309)
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 45 (310)
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 46 (311)
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 47 (312)
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 48 (313)
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 49 (314)
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 50 (315)
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 56 (316) END