Fushigi na Somera-chan ตอนที่ 1-12/12 ซับไทย จบ

76737l

อนิเมะสั้นเรื่องราวของ Somera กับเรื่องเวทมนตร์รอบตัวเธอ

Fushigi na Somera-chan ตอนที่ 1 / สำรอง
Fushigi na Somera-chan ตอนที่ 2 / สำรอง
Fushigi na Somera-chan ตอนที่ 3 / สำรอง
Fushigi na Somera-chan ตอนที่ 4 / สำรอง
Fushigi na Somera-chan ตอนที่ 5 / สำรอง
Fushigi na Somera-chan ตอนที่ 6 / สำรอง
Fushigi na Somera-chan ตอนที่ 7 / สำรอง
Fushigi na Somera-chan ตอนที่ 8 / สำรอง
Fushigi na Somera-chan ตอนที่ 9 / สำรอง
Fushigi na Somera-chan ตอนที่ 10 / สำรอง
Fushigi na Somera-chan ตอนที่ 11 / สำรอง
Fushigi na Somera-chan ตอนที่ 12 END / สำรอง