Fairy Gone 2nd Season ตอนที่ 1-12/12 ซับไทย จบ


Fairy Gone 2nd Season เนื้อเรื่องกล่าวถึง “ครั้นอดีตกาลมาแล้ว เหล่าภูตเคยเป็น อาวุธ มาก่อน” เพื่อที่ใช้พลังของเหล่าภูตที่มอบให้แก่เหล่าสรรพสัตว์ มนุษย์จึงได้ทำการคิดค้นเทคโนโลยีการปลูกถ่ายอวัยวะ โดยทำการปลูกถ่ายเหล่าภูตเข้าสู่ตัวมนุษย์ ทำให้สามารถอัญเชิญเหล่าภูตออกมาในฐานะ “Alter Ego” เพื่อใช้ต่อสู้ได้ โดยเหล่าผู้ที่ใช้ภูตเป็นอาวุธนั้นถูกเรียกว่า “พลประสานภูต” พวกเขาเหล่านั้นที่สูญเสียสถานที่ที่สามารถกลับไปได้ ต้องตัดสินใจเลือกทางเดินใหม่ บ้างก็กลับไปทำงานเป็นข้าราชการธรรมดา บ้างก็ไปเป็นมาเฟีย บางส่วนก็ตั้งตนเป็นผู้ก่อการร้าย และนี่ก็คือเรื่องราวของเหล่า “พลประสานภูต” ที่ต้องค้นหาเส้นทางของตนท่ามกลางความโกลาหลของโลกหลังสงครามแห่งนี้

Tags : Fairy Gone 2nd Season ภาค 1 2 3 4 5 ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ภาค พากย์ ซับไทย BD Movie OVA จบ

ภาคอื่นๆ
Fairy Gone [ภาคหนึ่ง]
Fairy Gone 2nd Season [ภาคสอง]

Fairy Gone 2nd Season ตอนที่ 1 (13) / สำรอง / สำรอง2
Fairy Gone 2nd Season ตอนที่ 2 (14) / สำรอง / สำรอง2
Fairy Gone 2nd Season ตอนที่ 3 (15) / สำรอง / สำรอง2
Fairy Gone 2nd Season ตอนที่ 4 (16) / สำรอง / สำรอง2
Fairy Gone 2nd Season ตอนที่ 5 (17) / สำรอง / สำรอง2
Fairy Gone 2nd Season ตอนที่ 6 (18) / สำรอง / สำรอง2
Fairy Gone 2nd Season ตอนที่ 7 (19) / สำรอง / สำรอง2
Fairy Gone 2nd Season ตอนที่ 8 (20) / สำรอง / สำรอง2
Fairy Gone 2nd Season ตอนที่ 9 (21) / สำรอง / สำรอง2
Fairy Gone 2nd Season ตอนที่ 10 (22) / สำรอง / สำรอง2
Fairy Gone 2nd Season ตอนที่ 11 (23) / สำรอง / สำรอง2
Fairy Gone 2nd Season ตอนที่ 12 (24) จบ / สำรอง / สำรอง2

จบแล้ว