Chiruran: Nibun no Ichi ตอนที่ 1-12/12 ซับไทย จบ

82948l

เรื่องราวเกิดขึ้นในปีในปี 1912 หญิงสาวได้ถามชินปาจิ นากาคุระ เพื่อต้องการทราบเรื่องจริงของอสูรแห่งชินเซ็นกุมิ โทชิโซ ฮิจิคาตะ ย้อนไปปี 1859 เรื่องราวของ ฮิจิคาตะ และพรรคพวกในกลุ่มชินเซ็นกุมิ


Chiruran: Nibun no Ichi ตอนที่ 1 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Chiruran: Nibun no Ichi ตอนที่ 2 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Chiruran: Nibun no Ichi ตอนที่ 3 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Chiruran: Nibun no Ichi ตอนที่ 4 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Chiruran: Nibun no Ichi ตอนที่ 5 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Chiruran: Nibun no Ichi ตอนที่ 6 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Chiruran: Nibun no Ichi ตอนที่ 7 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Chiruran: Nibun no Ichi ตอนที่ 8 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Chiruran: Nibun no Ichi ตอนที่ 9 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Chiruran: Nibun no Ichi ตอนที่ 10 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Chiruran: Nibun no Ichi ตอนที่ 11 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Chiruran: Nibun no Ichi ตอนที่ 12 END / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3