Brave Witches ตอนที่ 1-12/12 ซับไทย จบ

Brave Witches

Brave Witches เนื้อเรื่องเกิดขึ้นในเดือนกันยายนปี 1944 กลุ่มพันธมิตรได้ส่งกองบินที่ 501 Strike Witches ในการจัดการพวก Neuroi เหนือรัฐกัลป์เลียลง ทำให้ฝั่งยุโรปตะวันตกปลอดภัย เรื่องราวภาคนี้กล่าวถึงกลุ่มกองบินที่ 502 Brave Witches ที่ดูแลฝั่งตะวันออก

Tags : Brave Witches ตอนที่ ภาค 1 2 3 4 5 ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ภาค พากย์ ซับไทย BD Movie OVA จบ

Brave Witches ตอนที่ 1 / สำรอง
Brave Witches ตอนที่ 2 / สำรอง
Brave Witches ตอนที่ 3 / สำรอง
Brave Witches ตอนที่ 4 / สำรอง
Brave Witches ตอนที่ 5 / สำรอง
Brave Witches ตอนที่ 6 / สำรอง
Brave Witches ตอนที่ 7 / สำรอง
Brave Witches ตอนที่ 8 / สำรอง
Brave Witches ตอนที่ 9 / สำรอง
Brave Witches ตอนที่ 10 / สำรอง
Brave Witches ตอนที่ 11 / สำรอง
Brave Witches ตอนที่ 12 END / สำรอง

จบแล้ว