Boogiepop wa Warawanai (2019) ตอนที่ 1-9/?? ซับไทย

Boogiepop wa Warawanai (2019)
Boogiepop wa Warawanai (2019) เนื้อเรื่องกล่าวถึงตำนานเมืองที่เด็กๆ บอกเล่ากันเกี่ยวกับยมทูตที่สามารถปลดปล่อยคนออกจากความเจ็บปวดที่พวกเขาได้รับว่า ‘เทวทูตแห่งความตาย’ ตนนี้ชื่อว่า บูกี้ป๊อป และเรื่องเล่านี้เป็นความจริง บูกี้ป๊อป มีตัวตนอยู่จริงๆ และเมื่อคดีเด็กนักเรียนหญิงหายตัวไปรุกคืบมาถึงโรงเรียนชินโย ทางตำรวจและทางโรงเรียนก็มีงานเต็มมือ แต่ คิริมะ นากิ รู้ดีกว่านั้น… บางสิ่งที่ชั่วร้ายกำลังย่างกรายเข้ามา มันคือ บูกี้ป๊อป หรือบางสิ่งที่ชั่วร้ายกว่านั้นกันแน่ะ…?

Tags : Boogiepop wa Warawanai (2019) ภาค 1 2 3 4 5 ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ภาค พากย์ ซับไทย จบ

Boogiepop wa Warawanai (2019) ตอนที่ 1 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Boogiepop wa Warawanai (2019) ตอนที่ 2 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Boogiepop wa Warawanai (2019) ตอนที่ 3 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Boogiepop wa Warawanai (2019) ตอนที่ 4 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Boogiepop wa Warawanai (2019) ตอนที่ 5 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Boogiepop wa Warawanai (2019) ตอนที่ 6 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Boogiepop wa Warawanai (2019) ตอนที่ 7 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Boogiepop wa Warawanai (2019) ตอนที่ 8 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Boogiepop wa Warawanai (2019) ตอนที่ 9 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3

ยังไม่มา ตอนใหม่มาทุกๆพุธไม่ก็วันเสาร์
Boogiepop wa Warawanai (2019) ตอนที่ 10
Boogiepop wa Warawanai (2019) ตอนที่ 11
Boogiepop wa Warawanai (2019) ตอนที่ 12
Boogiepop wa Warawanai (2019) ตอนที่ 13
Boogiepop wa Warawanai (2019) ตอนที่ 14
Boogiepop wa Warawanai (2019) ตอนที่ 15

ยังไม่จบ