Beatless Final Stage ตอนที่ 1-24/24 ซับไทย จบ


เนื้อเรื่องเกิดขึ้นใน ค.ศ. 2105 hIE (humanoid Interface Elements) แอนดรอยด์ร่างมนุษย์ ที่พัฒนาจนเหนือกว่าความสามารถของมนุษย์ กลายเป็นส่วนหนึ่งในสังคมเข้ามาช่วยงานหลายอย่าง ถึงจะคล้ายมนุษย์แต่ปราศจากวิญญาณทำให้ประชากรบางส่วนไม่ยอมรับ วันหนึ่ง เอนโด อาราโตะ หนุ่มวัย 17 ปี ต้องมาประสบปัญหาจนได้พบ ลาเซีย hIE แอนดรอยด์สาวที่ช่วยเขาไว้ “ฉันเชื่อในรอยยิ้มของเธอ ไม่สนว่าเธอจะไร้วิญญาณหรือไม่”

Tags : Beatless ภาค 1 2 3 4 5 ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ภาค ซับไทย จบ

Beatless ตอนที่ 1 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Beatless ตอนที่ 2 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Beatless ตอนที่ 3 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Beatless ตอนที่ 4 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Beatless ตอนที่ 5 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Beatless ตอนที่ 5.5 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Beatless ตอนที่ 6 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Beatless ตอนที่ 7 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Beatless ตอนที่ 8 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Beatless ตอนที่ 9 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Beatless ตอนที่ 9.5 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Beatless ตอนที่ 10 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Beatless ตอนที่ 11 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Beatless ตอนที่ 12 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Beatless ตอนที่ 13 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Beatless ตอนที่ 14 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Beatless ตอนที่ 14.5 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Beatless ตอนที่ 15 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Beatless ตอนที่ 16 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Beatless ตอนที่ 17 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Beatless ตอนที่ 18 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Beatless ตอนที่ 19 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Beatless ตอนที่ 20 END / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3

Beatless Final Stage ภาคจบของเรื่อง Beatless มี 4ตอน
Beatless Final Stage ตอนที่ 1 (21) / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Beatless Final Stage ตอนที่ 2 (22) / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Beatless Final Stage ตอนที่ 3 (23) / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Beatless Final Stage ตอนที่ 4 (24) / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3