Ballroom e Youkoso ตอนที่ 1-24/24 ซับไทย จบ

Ballroom e Youkoso
เนื้อเรื่องเกี่ยวกับ ฟูจิตะ ทาทาระ นักเรียนมัธยมต้นปีสามที่ต้องการที่จะมีจุดเด่นบ้าง แต่เขากลับไม่เด่นสักอย่างและยังไม่ตัดสินใจเรื่องอนาคต จนมีนักเรียนแถวนั้นมาไถเงินเขา ซึ่งเขาได้รับการช่วยเหลือ เซนโกคุ คานาเมะ ที่เข้าใจผิดว่าเขากำลังอยากเรียนเต้นลีลาศจากใบประกาศ หลังจากได้มาที่โรงเรียนฝึกสอนเต้นลีลาศ ชีวิตเข้าเปลี่ยนไปจากเดิม

Tag : Ballroom e Youkoso ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ซับไทย


Ballroom e Youkoso ตอนที่ 1 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Ballroom e Youkoso ตอนที่ 2 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Ballroom e Youkoso ตอนที่ 3 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Ballroom e Youkoso ตอนที่ 4 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Ballroom e Youkoso ตอนที่ 5 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Ballroom e Youkoso ตอนที่ 6 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Ballroom e Youkoso ตอนที่ 7 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Ballroom e Youkoso ตอนที่ 8 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Ballroom e Youkoso ตอนที่ 9 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Ballroom e Youkoso ตอนที่ 10 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Ballroom e Youkoso ตอนที่ 11 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Ballroom e Youkoso ตอนที่ 12 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Ballroom e Youkoso ตอนที่ 13 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Ballroom e Youkoso ตอนที่ 14 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Ballroom e Youkoso ตอนที่ 15 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Ballroom e Youkoso ตอนที่ 16 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Ballroom e Youkoso ตอนที่ 17 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Ballroom e Youkoso ตอนที่ 18 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Ballroom e Youkoso ตอนที่ 19 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Ballroom e Youkoso ตอนที่ 20 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Ballroom e Youkoso ตอนที่ 21 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Ballroom e Youkoso ตอนที่ 22 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Ballroom e Youkoso ตอนที่ 23 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Ballroom e Youkoso ตอนที่ 24 END / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3