Baki 2018 ตอนที่ 1-26/26 ซับไทย จบ

Baki 2018
Baki 2018 เนื้อเรื่องเกี่ยวกับ 5 นักโทษตัวอันตราย ได้แหกคุกจากหลายสถานที่ทั่วโลก แล้วเดินทางมายังญี่ปุ่น เพื่อเผชิญหน้ากับพวกยอดนักสู้จากซีรีส์บากิในสองภาคแรก

Tags : Baki 2018 ภาค 1 2 3 4 5 ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ภาค ซับไทย จบ

Baki 2018 ตอนที่ 1 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Baki 2018 ตอนที่ 2 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Baki 2018 ตอนที่ 3 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Baki 2018 ตอนที่ 4 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Baki 2018 ตอนที่ 5 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Baki 2018 ตอนที่ 6 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Baki 2018 ตอนที่ 7 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Baki 2018 ตอนที่ 8 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Baki 2018 ตอนที่ 9 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Baki 2018 ตอนที่ 10 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Baki 2018 ตอนที่ 11 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Baki 2018 ตอนที่ 12 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Baki 2018 ตอนที่ 13 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Baki 2018 ตอนที่ 14 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Baki 2018 ตอนที่ 15 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Baki 2018 ตอนที่ 16 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Baki 2018 ตอนที่ 17 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Baki 2018 ตอนที่ 18 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Baki 2018 ตอนที่ 19 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Baki 2018 ตอนที่ 20 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Baki 2018 ตอนที่ 21 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Baki 2018 ตอนที่ 22 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Baki 2018 ตอนที่ 23 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Baki 2018 ตอนที่ 24 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Baki 2018 ตอนที่ 25 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Baki 2018 ตอนที่ 26 END / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3