Aquarion Logos ตอนที่ 1-20/26 ซับไทย

74989l

ในยุคที่เสียงของมนุษย์กำหนดถึงตัวอักษรให้กลายเป็นวัตถุได้ โลกของ “Logos” ได้กำเนิดจากเสียงและความเป็นจริง และเติบโตจนเกินการควบคุม จนมีกลุ่มคนหนุ่มสาวที่มาต่อกรกับคนที่ใช้พลังในทางที่ชั่วร้าย

Aquarion Logos ตอนที่ 1 / สำรอง
Aquarion Logos ตอนที่ 2 / สำรอง
Aquarion Logos ตอนที่ 3 / สำรอง
Aquarion Logos ตอนที่ 4 / สำรอง
Aquarion Logos ตอนที่ 5 / สำรอง
Aquarion Logos ตอนที่ 6 / สำรอง
Aquarion Logos ตอนที่ 7 / สำรอง
Aquarion Logos ตอนที่ 8 / สำรอง
Aquarion Logos ตอนที่ 9 / สำรอง
Aquarion Logos ตอนที่ 10 / สำรอง
Aquarion Logos ตอนที่ 11 / สำรอง
Aquarion Logos ตอนที่ 12 / สำรอง
Aquarion Logos ตอนที่ 13 / สำรอง
Aquarion Logos ตอนที่ 14 / สำรอง
Aquarion Logos ตอนที่ 15 / สำรอง
Aquarion Logos ตอนที่ 16 / สำรอง
Aquarion Logos ตอนที่ 17 / สำรอง
Aquarion Logos ตอนที่ 18 / สำรอง
Aquarion Logos ตอนที่ 19 / สำรอง
Aquarion Logos ตอนที่ 20 / สำรอง

ยังไม่มา
Aquarion Logos ตอนที่ 21
Aquarion Logos ตอนที่ 22
Aquarion Logos ตอนที่ 23
Aquarion Logos ตอนที่ 24
Aquarion Logos ตอนที่ 25
Aquarion Logos ตอนที่ 26