Ajin 2nd Season ตอนที่ 1-13/13 ซับไทย จบ

aji3

ภาคต่อของเรื่อง Ajin สายพันธอมนุษย์ ภาคแรกกล่าวถึงเรื่องของ นากาอิ เด็กหนุ่มที่พบว่าตนเองเป็นหนึ่งในอาจินสิ่งที่ฆ่าไม่ตายและถือเป็นอันตรายต่อมนุษย์ ทำให้เขาถูกตามล่าโดยมนุษย์

ภาคอื่นๆ
Ajin
Ajin 2nd Season

Ajin 2nd Season ตอนที่ 1 – 13 END

จบแล้ว