Warau Salesman New ตอนที่ 1-12/12 ซับไทย จบ


Moguro Fukuzou นักขายสินค้า ที่สามารถหาสิ่งที่ลูกค้าปรารถนาได้อย่างน่าพึงพอใจโดยแลกเปลี่ยนกับเงื่อนไขที่เขากำหนด แต่ถ้ามีลูกค้าเบี้ยว ทรยศเขา ตัวเขาจะทำลายชีวิตความเป็นอยู่ของลูกค้าผู้นั้น

Warau Salesman New ตอนที่ 1 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Warau Salesman New ตอนที่ 2 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Warau Salesman New ตอนที่ 3 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Warau Salesman New ตอนที่ 4 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Warau Salesman New ตอนที่ 5 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Warau Salesman New ตอนที่ 6 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Warau Salesman New ตอนที่ 7 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Warau Salesman New ตอนที่ 8 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Warau Salesman New ตอนที่ 9 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Warau Salesman New ตอนที่ 10 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Warau Salesman New ตอนที่ 11 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Warau Salesman New ตอนที่ 12 END / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3