Tales of Gods and Demons (Anime) ตอนที่ 1-17/?? ซับไทย

Tales of Gods and Demons (Anime)
เรื่องราวการต่อสู้กับเทพอสูรของชายผู้หนึ่ง เนี่ยลี่ ร่างทรงอสูรที่แข็งแกร่ง ด้วยตำราจิตอสูรท่องเวลา ทำให้เขาคืนชีวิตกลับมาในวัยเด็กอีกครั้ง ด้วยการฝึกฝนร่างกายให้แข็งแกร่ง และพลังวิญญาณอันแข็งกล้า จะก้าวไปสู่สุดยอดวิถีแห่งยอดฝีมือ ศัตรูในชีวิตที่แล้วจะต้องถูกชำระแค้น! เมื่อได้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ข้าจะเป็นดั่งราชันผู้ปกครองโลกใบนี้ และทุกอย่างจะต้องอยู่ภายใต้การปกครองของข้า

Tales of Gods and Demons (Anime) ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ซับไทย


Tales of Gods and Demons (Anime) ตอนที่ 1 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Tales of Gods and Demons (Anime) ตอนที่ 2 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Tales of Gods and Demons (Anime) ตอนที่ 3 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Tales of Gods and Demons (Anime) ตอนที่ 4 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Tales of Gods and Demons (Anime) ตอนที่ 5 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Tales of Gods and Demons (Anime) ตอนที่ 6 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Tales of Gods and Demons (Anime) ตอนที่ 7 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Tales of Gods and Demons (Anime) ตอนที่ 8 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Tales of Gods and Demons (Anime) ตอนที่ 9 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Tales of Gods and Demons (Anime) ตอนที่ 10 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Tales of Gods and Demons (Anime) ตอนที่ 11 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Tales of Gods and Demons (Anime) ตอนที่ 12 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Tales of Gods and Demons (Anime) ตอนที่ 13 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง
Tales of Gods and Demons (Anime) ตอนที่ 14 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Tales of Gods and Demons (Anime) ตอนที่ 15 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Tales of Gods and Demons (Anime) ตอนที่ 16 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Tales of Gods and Demons (Anime) ตอนที่ 17 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3

ยังไม่มา
Tales of Gods and Demons (Anime) ตอนที่ 18
Tales of Gods and Demons (Anime) ตอนที่ 19
Tales of Gods and Demons (Anime) ตอนที่ 20

  • Dy Pattawong

    มาซักที่แบบอนิเมะรอมาเป็นปีแล้ว55